Foto: celovito.si

Foto: celovito.si

Iz prejšnjega dela: družina želi zgraditi samostojno hišo poleg hiše staršev. Ker je zazidljiv le del zemljišča, smo pripravili idejno zasnovo na zazidljivem delu. Preostali del parcele pa je bil nezazidljiv, vendar so ravno v tistem času na občini sprejemali pripombe na nov prostorski plan in morda bi lahko postal zazidljiv tudi preostali del parcele. Na željo družine smo se lotili novega snovanja.

Kakor je bil razgiban teren pri prvi zasnovi, je bil razgiban tudi teren na preostali parceli. Še primernejše bi bilo, če bi rekli, da je bilo celotno pobočje kar precej strmo, vendar smo imeli na voljo veliko več prostora, zato smo novo hišo odmaknili od obstoječe. Kot smo skupaj ugotovili že povsem na začetku, smo želeli v teren čim manj posegati, zato smo zasnovali hišo na stebrih, ki bi se na enem delu oprla na teren. Da bi se čim bolj prilagodili obliki terena, smo hišo “ovili” okoli hriba in tako je hiša dobila dva kraka. Ker se je ponujalo kar samo od sebe, smo en krak namenili dnevnim prostorom, drugega pa spalnim. Zaradi želje po intimi smo prostore orientirali proti gozdu, prav tako smo do hiše naredili ločen dovoz in parkirišče pod hišo med stebri. Hiša je s tem postala povsem samostojna in s svojo lahkotnostjo povsem nasprotna obstoječi masivni hiši.

Ker se želja po trajnostni in sodobni hiši ni spremenila, je tudi ta hiša zasnovana z lahko leseno konstrukcijo. Njena lesena narava se odraža tudi navzen, saj smo se tokrat odločili za leseno fasado. Hiše pa z rešitvijo tlorisa in fasade še zdaleč ni konec. Potrebuje tudi streho in ta je nemalokrat problem zaradi prostorskih pogojev. Zahteva na tem območju je dvokapna streha. In ta hiša jo tudi ima, le da je streha, tako kot tloris hiše, v obliki črke V. S takšnim zaključkom smo poudarili zgodbo hiše ter ji dali piko na i.

Foto: celovito.si

Foto: celovito.si

Ker občinski mlini meljejo počasi, so se v času “mletja” razmere v naših krajih precej spremenile. Do takrat pa bodo na parceli še vedno živeli palčki …

Podeli in razveseli