Google Earth Images

Google Earth Images

Najprej štal’ca, potem pa krav’ca … Ker pa mora štal’ca na nečem stati, je za začetek seveda potrebna parcela. In, nebodigatreba, že tu se lahko stvari zelo zapletejo. Do nas je pred časom prišla družina, ki je kupila parcelo z gradbenim dovoljenjem. Na parceli je prejšnji lastnik pred več kot 5 leti z gradnjo kleti tudi že začel, da ne bi gradbeno dovoljenje propadlo. Glavni razlog za nakup te parcele je bila prekrasna, idilična podeželska lokacija, v katero so se nemudoma zaljubili.

Povsem navdušeni nad nakupom so prišli do nas, da bi pripravili spremembo gradbenega dovoljenja, saj jim načrtovani objekt ni ustrezal niti funkcionalno niti oblikovno. Najprej smo se lotili pregledovanja obstoječe dokumentacije, da bi ugotovili, koliko manevrskega prostora za spremembe imamo. Že po nekaj straneh papirnate solate, smo spoznali, da rešitev še zdaleč ne bo enostavna. Želijo zgraditi stanovanjsko hišo, obstoječe gradbeno dovoljenje pa je za gostinski objekt. To je sicer rešljivo s spremembo namembnosti, vendar na območju parcele so se po pridobitvi gradbenega dovoljenja zgodile spremembe prostorskih planov in parcela je po sedaj veljavnem občinskem odloku nezazidljivo kmetijsko zemljišče. In kot da to ni dovolj, zgrajena klet ni v skladu s projektom za gradbeno dovoljenje. Joj, joj …

Z vsakim našim nadaljnjim raziskovanjem se stanje bolj zapleta. Pokličemo na občino za dodatne informacije in tam nam referent (v ne najbolj prijaznem) tonu razlaga, da tam ni mogoče zgraditi ničesar, ker to ni zazidljivo zemljišče in bo za vedno takšno tudi ostalo. Nadaljujejo se klici na upravno enoto, ki je izdala gradbeno dovoljenje, in tudi tam nismo dobili nobenih obetavnih informacij. Hmmm … Vsi skupaj s stranko smo vzdihnili: “Ko bi le prišli do nas po nasvet pred nakupom parcele …” Plačali so več kot 100.000 evrov za parcelo, na kateri ne morejo zgraditi hiše. Pa tako navdušeni so bili nad nakupom … Končnega razpleta zaenkrat še ni. Trenutno vse sile usmerjamo v to, da družini na inovativen način pomagamo rešiti nastalo situacijo.

Ob nakupu parcele je torej potrebno veliko več, kot le najti košček zemlje, ki vam je všeč, npr. zaradi bližine vaše službe.

Nauk te resnične zgodbe je, da se je pred velikimi nakupi (kot je na primer nakup parcele) dobro posvetovati s strokovnjakom. V želji po novem domu in začetni vzhičenosti se lahko zaradi nepoznavanja zakonodaje ali stroke laik zelo hitro opeče. Poleg lokacije, velikosti in cene parcele so namreč zelo pomembni tudi drugi dejavniki. Med prvimi, kot čivkajo že vrabci na vejah, urejen zapis v zemljiško knjigo. Vendar to ni vse … Če želite na parceli graditi, mora biti seveda zazidljiva za vaš namen gradnje, urediti je potrebno dostop (zaplete se lahko na primer zaradi služnosti), teren mora biti primeren za gradnjo (npr. nevarnost plazov, geomehanske lastnosti, poplavna območja), pomembna je komunalna opremljenost, višina komunalnega prispevka (višina zelo variira med občinami), pomembna je orientacija in osončenost parcele skozi vse leto, nenazadnje pa so pomembni tudi sosedski odnosi, urejene parcelne meje itd. Ob nakupu parcele je torej potrebno veliko več, kot le najti košček zemlje, ki vam je všeč npr. zaradi bližine vaše službe.

Vsakemu, ki razmišlja o nakupu parcele, svetujemo, da se obrne na nas še pred nakupom. Lahko vam pomagamo najti za vas najbolj primerno lokacijo in s svojim strokovnim znanjem in idejami, ki nam stalno rojijo po glavi, bomo že pred nakupom v mislih snovali vaš nov dom. In, kar je najpomembnejše, s preverjanjem posamezne parcele bomo lahko preprečili takšne usodne nakupe, kot ga predstavlja naš opisani primer.

Podeli in razveseli